tel: +48 41 367 61 95

Opłata za obiady - styczeń

 

Odpłatność za obiady

 

 w styczniu 2020r. wynosi 63,00.

  

(14 dni x stawka żywieniowa 4,50 zł)

 

Proszę o terminową wpłatę

drogą elektroniczną do 10 stycznia.

 

 

 

 

ING Bank Śląski SA

 

58 1050 1461 1000 0023 5339 8429

 

W tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko dziecka

oraz nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata.

 

Kierownik świetlicy:

L. Skowronek