tel: +48 41 367 61 95

"Puszka dla Puszka"

     "Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. "
    W naszej szkole rusza akacja pod hasłem "Puszka dla Puszka" . W ramach tej akcji będziemy zbierać karmę dla kotów (może być też dla psów), którymi zajmuje się Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Oddział Kielce.
    Akacja trwać będzie do końca listopada.Uczniowie mogą przekazywać puszki, saszetki, paczki (opakowania muszą być nienaruszone). Karmę należy zanosić do biblioteki szkolnej.
   "Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. "

Konkursy
  W związku ze zbiórką karmy dla podopiecznych Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział w Kielcach zapraszamy do udziału w Szkolnym Konkursie Literackim pod hasłem: "Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna jest do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę." 
   Waszym zadaniem będzie napisanie krótkiego opowiadania lub wiersza, którego mottem mógłby być powyższy cytat. Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów oddziału " 0" oraz klas I - VIII.
  Wasze praca powinna mieć formę wydruku komputerowego, jej objętość nie powinna przekraczać 1 strony A4 (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5).
   Prace należy przekazywać nauczycielom języka polskiego.
   Zachęcamy także do udziału w Szkolnym Konkursie Literacko - Plastycznym pod hasłem: "Cztery łapy, czyli nasi ulubieńcy w literaturze".
  Waszym zadaniem będzie wykonanie ilustracji do wybranej książki, której bohaterem (lub jednym z bohaterów) jest zwierzę lub zwierzęta.Format i technika wykonania prac - dowolne.
   Prace należy przekazywać p. Monice Okrutny.
   Na Wasze prace czekamy do końca listopada.