tel: +48 41 367 61 95

Stołowka szkolna

 
Żywienie w naszej stołówce szkolnej rozpoczynamy:
9 września /poniedziałek/.
 
Opłata za wrzesień wynosi 72 zł. 
 
Warunkiem żywienia ucznia jest:
 
wpłata na konto szkoły należności za dany miesiąc...
 
 
 
    Zasady odpłatności za obiady:
 
 
  •   Opłaty z tytułu kosztów żywienia wnosi się w okresach miesięcznych,  z góry,
    do 10-go  dnia każdego miesiąca wyłącznie w formie przelewu na podane konto szkoły
   ING Bank Śląski SA   58 1050 1461 1000 0023 5339 8429 
 
/w tytule wpłaty należy umieścić imię i nazwisko dziecka oraz nazwę miesiąca, którego dotyczy wpłata/.
 
  •   Brak wpłaty do 10 dnia miesiąca oznacza bezwzględne wstrzymanie wydawania posiłku.