tel: +48 41 367 61 95

Informacje dla rodzica...

  
   Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku
w godzinach  6.30 - 17.00
 
    Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy szkolnej i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach.
 
 
   Wszelkie zmiany dotyczące odbierania dzieci ze świetlicy przez osoby inne, niż wskazano w karcie przyjęcia muszą być udokumentowane /druki do pobrania w świetlicy lub na stronie internetowej szkoły.  
 
   Bardzo Prosimy Rodziców o zapoznanie się z Regulaminem Świetlicy i Regulaminem Stołówki.
 
    Kilka najważniejszych informacji dla Rodziców:
 
  • W świetlicy obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 
  • Wyjścia dzieci do sklepiku będą możliwe wyłącznie w wyznaczonych godzinach i pod opieką nauczyciela - chodzi nam o bezpieczeństwo dzieci na korytarzu w czasie zajęć sportowych starszych uczniów.
 
  • Opłaty z tytułu kosztów żywienia  wnosi się w okresach miesięcznych,  z góry,   do 10-go  dnia każdego miesiąca. Brak wpłaty za obiady do 10 dnia miesiąca oznacza wstrzymanie wydawania posiłku.
 
  • Nieobecność ucznia na obiedzie należy zgłosić osobiście lub telefonicznie pod numerem 41 367 61 95 jeden dzień wcześniej.