tel: +48 41 367 61 95

Koło Przyrody Doświadczalnej

 
 
   W kończącym się semestrze uczniowie klas 4 uczestniczyli w realizacji autorskiego programu edukacji przyrodniczej o nazwie Koło Przyrody Doświadczalnej. Program realizowany był w wymiarze jednej godziny tygodniowo.    
 
   Jego treści umożliwiły rozwijanie zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geografia), poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacji, określanie ich wyników i formułowanie wniosków.   
 
   Program zwracał uwagę na procesy i zjawiska przyrodnicze zachodzące w otaczającym nas świecie. Zastosowanie doświadczeń, obserwacji i pokazów przyrodniczych pozwoliło na lepsze przyswojenie trudnych, teoretycznych treści.