tel: +48 41 367 61 95

Pamięci tych, którzy odeszli...

 
    Dzień Zmarłych to wyjątkowo ważne polskie  święto.
Smutne, ale mające głęboki sens i znaczenie. Rokrocznie z rodzicami i wychowawcami odwiedzamy cmentarze, groby i pomniki, by dać wyraz  pamięci, szacunku i tradycji.          
 
         
          Wszystkie te miejsca błyszczą tysiącami płonących świec i różnobarwnych kwiatów. Stawiamy je na grobach bliskich, ale także żołnierzy, ofiar zbrodni ludobójstwa czy po prostu na opuszczonych, zapomnianych mogiłach.  
 
        Słuchamy opowieści o niezwykłych wydarzeniach, oddajemy się wspomnieniom i modlitwie. Z powagą przemierzamy cmentarne alejki, czytając różne epitafia na nagrobnych płytach.
 
          Bierzemy też udział w kwestach ratujących stare nekropolie i pomniki, nie tylko w naszym mieście czy kraju. Szacunek dla zmarłych i grobów, bez względu na narodowość, to wyraz człowieczeństwa.
 
Pamiętajmy o tym podczas odwiedzin na cmentarzach!