tel: +48 41 367 61 95

Uwaga Konkurs!

 
KONKURS PLASTYCZNY
DLA UCZNIÓW KL. 0 - III
"JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE"
 
 
 
     Organizatorzy konkursu proszą o wykonanie pracy odnoszącej się do tematyki i tytułu konkursu "JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE"
/uczestnictwo w charakterze pieszego, rowerzysty, pasażera, itp./
 
  •  Prace konkursowe powinny być wykonywane indywidualnie, a każdy uczestnik powinien przedstawić 1 pracę konkursową.
  •  Konkurs polega na przygotowaniu płaskiej pracy plastycznej /malowanka, wyklejanka, rysunek, itp./ o rozmiarze nieprzekraczającym formatu A3.
  • Każda składana na konkurs praca powinna być opatrzona metryczką, zawierającą:
    imię i nazwisko ucznia, wiek, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca powstała. 
    Termin składania prac mija z dniem 17.10.2018 r.
    Ponadto wszystkie prace wezmą udział w konkursie,
których organizatorem jest Komenda Straży Miejskiej w Kielcach
 
Organizatorzy konkursu:
mgr Anna Dziadowicz
mgr Magdalena Magierowicz