tel: +48 41 367 61 95

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce 
   Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miasta jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.  Młodzieżowa Rada jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.  
 
   Działanie Młodzieżowej Rady Miasta  przyczynia się do:
  • zwiększenia zainteresowania młodzieży sferą polityk i na poziomie lokalnym,
  • kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
  • rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz wykonawczych i stanowiących gminy a młodzieżą, zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
  • zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.
 
   Dzięki działaniu MRM chłopcy i dziewczęta rozwijają kluczowe umiejętności obywatelskie oraz zyskują przekonanie, że lokalne sprawy publiczne są ważne i godne ich uwagi.  
 
    Dnia 26.09.2018 roku Kandydaci na Radnych mieli szanse zaprezentować się  przed uczniami naszej szkoły, opowiedzieć coś o sobie oraz zaprezentować swój program wyborczy. Apel odbył  się o godzinie 9:40 na jadalni szkolnej.
 
   27 września 2018 roku odbyły się w naszej szkole Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kielce.  Między godziną 8:00 a 13:00 uczniowie klas trzecich gimnazjum mogli oddać swój głos na jednego z kandydatów, którymi byli:
Maja Zegan z klasy IIIb
Natalia Szczypała IIIe
Aleksandra Krzysiek IIIe
Aleksandra Zawadzka IIId
 
   Wybory wygrała uczennica klasy IIIe,  Natalia Szczypała.
 
   Cieszymy się że będziemy mieli przedstawiciela naszej szkoły w Młodzieżowej Radzie Miasta.Galeria zdjęć