tel: +48 41 367 61 95

OMPiO - lekcja historii dla kl. III

 
Uczniowie klas trzecich
w minionym tygodniu wzięli udział w projekcie:
EDUKACJA W MIEJSCACH PAMIĘCI,
 
przygotowanym przez:
 
Ośrodek Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej, Muzeum Historii Kielc, we współpracy
z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach oraz Wydziałem Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Kielce, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Kielc.
 
Celem projektu jest: 
 
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania miasta i regionu, z którego pochodzą, do lekcji historii i patriotyzmu w terenie,
 • poznanie najważniejszych zabytków, miejsc i osób związanych z naszym regionem,
 • poznanie miejsc dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej,
 • realizacja treści i celów programów nauczania różnych przedmiotów na poszczególnych etapach kształcenia,
 • realizacja programu wychowawczego, w tym wychowania patriotycznego.
 
 Uczniowie wzięli udział w zajęciach edukacyjnych:
 
 
 • Muzeum Historii Kielc na temat: "Kielce moje miasto, gdzie poznawali historię architektury oraz sekrety kieleckich ulic,
 • spacerze dydaktycznym, od siedziby Muzeum do Ośrodka Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej,
 • obcowali z historią miasta ukrytą w budynkach, ulicach oraz pomnikach,
 • w Ośrodku Myśli Patriotycznej i Obywatelskiej  na temat:
  "Nasza wielka i Mała Ojczyzna", gdzie utrwalili wiadomości dotyczące najważniejszych miejsc dziedzictwa kulturowego i pamięci oraz ludzi związanych z Kielcami.
 
   Była to niezapomniana lekcja patriotyzmu w terenie.
    Uczniowie uczyli się, dotykając historii w bezpośrednim kontakcie z miejscami szczególnie ważnymi dla naszej tożsamości  lokalnej i narodowej.Galeria zdjęć