tel: +48 41 367 61 95

Savoir-vivre w świetlicy

 
    Przebywanie z kolegami czy nauczycielami w grupie wymaga przestrzegania pewnych zasad, które świadczą o wychowaniu człowieka. Te najważniejsze wynosimy z domu i poznaliśmy je dzięki Rodzicom, Dziadkom czy innym bliskim osobom.
W świetlicy  ustaliliśmy "Reguły bycia razem".
 
   
    Niby wszystko wiemy, rozumiemy też, że jednym z wyznaczników kultury osobistej, nawet małego człowieka, ucznia jest znajomość zasad dobrego zachowania.
 
     Niestety, nieraz coś się nie udaje, coś ucznia "kusi" i postępuje nie tak jak powinien. Wspólnie z Wychowawcami świetlicy zawarliśmy więc pewnego rodzaju kontrakt i nazwaliśmy go "Regułami bycia razem".  
 
   To zasady, które zapewniają nam przede wszystkim bezpieczeństwo, pozwolą też bezpiecznie się bawić i odpoczywać, komunikować się z innymi.
Rozmawialiśmy także o tym, że magia jest w nas, wystarczy że będziemy się posługiwać następującymi czarodziejskimi słowami: proszę, dziękuję, przepraszam, choć możemy ich dodać do słownika jeszcze więcej.
 
    To nie koniec takich zajęć, bo będziemy poruszać zasady zachowań w różnych sytuacjach życia codziennego, ale oczywiście przedstawimy to w następnych notatkach.
 
                           Bądźcie z nami, lubimy gości...