tel: +48 41 367 61 95

Oferta zajęć świetlicowych.

Wychowawcy świetlicy zapraszają
na zajęcia ukierunkowane,
rozwijające zainteresowania dzieci
 
Propozycje na październik:

poniedziałek
10.30 - 11.30 - gry i zabawy komputerowe
                 /prow. mgr Elżbieta Borowska/
13.30 - 14.15 - zabawy z chustą animacyjną                /prow. mgr Małgorzata Szałas/
13.45 - 14.30 - zajęcia umuzykalniające                       /prow. mgr Agnieszka Król/
14.00 - 15.00 - gry i zabawy ogólnorozwojowe           /prow. mgr Danuta Krassowska/ 
wtorek
13.30 - 14.15 - muzykoterapia                                     /prow. mgr Agnieszka Król/
13.45 - 14.30 - zaj. świetlicowej formacji tanecznej    /prow. mgr Małgorzata Szałas/ 
środa
  9.30 - 10.30 - gra na keyboardzie                             /prow. mgr Anna Kruk/
  9.30 - 10.30 - sztuka wizualna                                  /prow. mgr Agnieszka Król/
12.15 - 13.00 - bajkoterapia                                       /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.15 - 13.00 - zabawy ogólnorozwojowe                 /prow. mgr Danuta Krassowska/
13.30 - 14.15 - zabawy z chustą animacyjną              /prow. mgr Małgorzata Szałas/
14.00 - 15.00 - zabawy ogólnorozwojowe                 /prow. mgr Danuta Krassowska/ 
czwartek
12.15 - 13.00 - zajęcia czytelnicze                             /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.15 - 13.00 - zajęcia komputerowe                        /prow. mgr Danuta Krassowska/
13.15 - 14.00 - gra na  keyboardzie                          /prow. mgr Anna Kruk/
14.00 - 15.00 - zabawy ogólnorozwojowe               /prow. mgr Danuta Krassowska/ 
piątek
11.30 - 12.10 - zajęcia komputerowe                        /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.15 - 13.00 - bajkoterapia                                     /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.15 - 13.00 - zajęcia komputerowe                       /prow. mgr Danuta Krassowska/
13.00 - 14.00 - zajęcia plastyczne                            /prow. mgr Anna Kruk/
13.30 - 14.30 - zaj. świetlicowego zespołu wokalnego  /prow. mgr Agnieszka Król/
 
ZAPRASZAMY!