tel: +48 41 367 61 95

Pomyśl, zgadnij, wydedukuj...

 
 
Pomyśl, zgadnij, wydedukuj...
 
  Wyniki z pierwszych dwóch etapów są dostępne w zakładce
Wyniki konkursów, a my zapraszamy do kolejnej porcji zmagań.
  
   Przeczytaj, pogłówkuj i jeśli znasz rozwiązanie zapisz je starannie na kartce, dopisz swoje imię, nazwisko, klasę i przekaż nauczycielowi matematyki. Liczy się zarówno wynik jak i uzasadnienie.
 
   Zagadki są opublikowane obok sali 7 i sali 14 oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Gimnazjum. Rozwiązania tego etapu należy dostarczyć do nauczycieli matematyki do dnia 18 maja 2018. Na najwytrwalszych czekają nagrody - dyplomy, upominki rzeczowe, oceny z matematyki wagi 2 oraz oczywiście dodatnie punkty z zachowania.
 
 
 
Zachęcamy do zabawy!