tel: +48 41 367 61 95

Koło Przyrody Doświadczalnej

 
     W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy 4b uczestniczą w realizacji autorskiego programu edukacji przyrodniczej o nazwie Koło Przyrody Doświadczalnej. Program realizowany jest w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
 
     Jego treści umożliwiają rozwijanie zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, fizyka, chemia, geografia), poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń i obserwacji, określanie ich wyników i formułowanie wniosków.
 
    Program zwraca uwagę na procesy i zjawiska przyrodnicze zachodzące w otaczającym nas świecie. Dzięki pobudzeniu aktywności i kreatywności ucznia, pozwala on na przygotowanie się w przyszłości do konkursów przyrodniczych.
 
    Zastosowanie doświadczeń, obserwacji i pokazów przyrodniczych pozwala na lepsze przyswojenie trudnych, teoretycznych treści. Galeria zdjęć