tel: +48 41 367 61 95

Oferta zajęć świetlicowych.

Wychowawcy świetlicy zapraszają

na zajęcia ukierunkowane,

rozwijające zainteresowania  dzieci

Propozycje na wrzesień:

 
 
poniedziałek
11.20-12.30 - gry i zabawy ogólnorozwojowe  /prow. mgr Danuta Krassowska/
13.30-14.15  - zabawy z chustą animacyjną     /prow. mgr Małgorzata Szałas/
13.45-14.30  - zajęcia umuzykalniające           /prow. mgr Agnieszka Król/
14.00-15.00 - gry i zabawy ogólnorozwojowe  /prow. mgr Danuta Krassowska/
wtorek
12.15-13.00 - gry i zabawy ogólnorozwojowe  /prow. mgr Danuta Krassowska/
13.30-14.15 - muzykoterapia                          /prow. mgr Agnieszka Król/
14.00-15.00 - zaj. świetlicowej formacji tanecznej /prow. mgr Małgorzata Szałas/
środa
9.30-10.30  - gra na  keyboardzie                    /prow. mgr Anna Kruk/
11.30-12.15  - zajęcia komputerowe                /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.15-13.00  - bajkoterapia                                   /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.10-13.00  - zabawy ogólnorozwojowe             /prow. mgr Danuta Krassowska/
13.30-14.15  - zabawy z chustą animacyjną       /prow. mgr Małgorzata Szałas/
14.00-15.00  - zabawy ogólnorozwojowe           /prow. mgr Danuta Krassowska/
czwartek
12.15-13.00  - zajęcia czytelnicze                    /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.15-13.00  - zajęcia komputerowe                /prow. mgr Danuta Krassowska/
13.15-14.00  - gra na  keyboardzie                  /prow. mgr Anna Kruk/
14.00-15.00  - zabawy ogólnorozwojowe          /prow. mgr Danuta Krassowska/
15.00-16.00  - zabawy ogólnorozwojowe          /prow. mgr Danuta Krassowska/
piątek
11.30-12.10  - zajęcia komputerowe                /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.15-13.00  - bajkoterapia                             /prow. mgr Elżbieta Borowska/
12.15-13.00  - zajęcia komputerowe                /prow. mgr Danuta Krassowska/
13.00-14.00  - zajęcia plastyczne                    /prow. mgr Anna Kruk/
13.30-14.30  - zaj. świetlicowego zespołu wokalnego  /prow. mgr Agnieszka Król/

 

Uwaga:

 

Wrzesień jest miesiącem, w którym monitorujemy pobyt dzieci w świetlicy, poznajemy potrzeby uczniów i oczekiwania rodziców.

Ze względu na to, rodzaje i godziny zajęć mogą w październiku ulec zmianie.