tel: +48 41 367 61 95

Poranki z książką...

     O tym, że zajęcia czytelnicze w rozwoju uczniów mają bardzo duże znaczenie nie musimy nikogo przekonywać.
   Głośne czytanie rozwija język i wyobraźnię dziecka, dlatego korzystając z tego dobrodziejstwa jakim jest czytanie,  wprowadziliśmy w naszej świetlicy "Poranki z książką".
 
    Czytamy  głośno głównie bajki, baśnie i legendy, ale także lektury i ulubione książki dzieci. Badania potwierdzają, że codzienne czytanie dzieciom w szkole wpływa znacząco na poprawę ich umiejętności językowych, intelektualnych i społecznych oraz podnosi poziom czytelnictwa wśród uczniów.
     Potrzeba  kontaktu dziecka z książką jest rozwijana i wzbogacana w dodatkowe aktywności: plastyczne, muzyczne, prozdrowotne oraz inne, związane z treścią przeczytanych książek.
    Dzieci chętnie wypowiadają się na temat czytanych tekstów, rysują ilustracje, dyskutują, wyciągają wnioski.Galeria zdjęć