tel: +48 41 367 61 95

Zabawy dzieci według zainteresowań

 
W świetlicy szkolnej dzieci spędzają wiele godzin dziennie.
    Poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć realizują i zaspokajają swoje potrzeby, które wynikają z poczucia bezpieczeństwa, szacunku oraz samorealizacji.
      Wśród tych form bardzo ważną rolę odgrywają zabawy swobodne.
 
   Dzieci po kilku godzinach nauki nie chcą poddawać się kolejnym zajęciom zorganizowanym.
Chcą się bawić.
   Zabawy  swobodne, niekierowane przez nauczyciela to bardzo ważny obszar aktywności w dzieci. Dzięki  nim dzieci robią ogromny krok w swym rozwoju.
Zabawy możemy podzielić różnorako.
   W zależności od liczby uczestników zabawy wyróżniamy zabawy samotne i grupowe, równoległe (dzieci bawią się w jednym miejscu ale każde zajmuje się inną czynnością), zbiorowe (zabawa wspólna bez podziału na role) i zespołowe (tu występuje podział na role, obowiązują reguły).
   W zależności od poziomu rozwoju dzieci wymienia się tu:
zabawy manipulacyjne i eksploracyjne (zabawy przedmiotami, dziecko zdobywa wiedzę o użyteczności przedmiotów, poznaje ich praktyczne zastosowanie),
zabawy naśladowcze (naśladowanie zaobserwowanych u dorosłych czynności i zachowań),
zabawy konstrukcyjne (istotne jest tworzenie wytworu i burzenie go),
zabawy tematyczne i zabawy dydaktyczne (te już są inicjowane przez dorosłych).Galeria zdjęć