tel: +48 41 367 61 95

Plastykomania

 
   Zajęcia dodatkowe z zakresu aktywności plastycznej odbywały się w każdy czwartek w godzinach 9.00-10.00. Były zgodne z rocznym programem autorskim koła plastycznego.
 
 
    Dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję rozwijania zdolności plastycznych poprzez nabywanie umiejętności samodzielnego i zespołowego współdziałania w procesie tworzenia.
 
 
   Podczas zajęć wspomagane było rozwijanie uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Zajęcia wprowadziły dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijały umiejętność wypowiadania się poprzez sztukę plastyczną.
 
 
    Dzięki różnorodnym metodom, formom oraz technikom plastycznym wykorzystywanym podczas zajęć w I półroczu, dzieci potrafią:
  • dostrzegać piękno w otaczającym ich świecie i przedstawiać za pomocą działań plastycznych swoje przeżycia i wiedzę
  • stosować różnorodne techniki plastyczne, eksperymentować materiałem i tworzywem plastycznym
  • wyrazić słowami ogólne wrażenia na temat oglądanych dzieł sztuki
 
 
 
 
 
Zajęcia prowadzi mgr Agnieszka KrólGaleria zdjęć