tel: +48 41 367 61 95

Konkurs Informatyczny BÓBR 2018

 
   Zapraszamy wszystkich uczniów do uczestnictwa w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym Bóbr. Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego i komputacyjnego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.
 
Konkurs jest przeprowadzany w czterech kategoriach:
  • Skrzat - dla uczniów klas I-III szkół podstawowych,
  • Beniamin - dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
  • Junior - dla klas gimnazjalnych oraz klas VII szkół podstawowych,
  • Senior - dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych
 
 
 
  
Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do nauczycieli uczących informatyki, zajęć komputerowych lub bezpośrednio do pana Karola Wołczyka.
 
 
UWAGA! Każdy uczestnik konkursu zakłada konto typu Uczeń ucznia na platformie
https://www.mcourser.pl i dołącza do naszej Szkoły.

   Konto na mCourser.pl jest warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu, gdyż uczniowie będą rozwiązywali zadania konkursowe na tej właśnie platformie.
 
 
 
 
    Zadania w konkursie są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i matematyka. Niektóre zadania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Zadania często są związane również z kulturą i językiem. Wiele zadań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnościami algorytmicznego myślenia.
 
   Konkurs ma charakter jednorazowego testu online wykonywanego samodzielnie przez uczestnika Konkursu z pomocą komputera lub innego urządzenia cyfrowego i będzie przeprowadzony na terenie naszej Szkoły.
 
Termin przeprowadzenia konkursu:
Junior gimnazja i klasy VII SP 14 listopada 2018
12:00 - 13:00
Benjamin szkoły podstawowe IV-VI 15 listopada 2018 12:00 - 13:00
Skrzat szkoły podstawowe I-III 16 listopada 2018  12:00 - 13:00
                     
 
   Konkurs jest bezpłatny. Szczegółowe informacje oraz zadania z poprzednich edycji konkursu dostępne są na stronie https://www.bobr.edu.pl/
 
 

Zachęcamy do udziału!