tel: +48 41 367 61 95

Konkurs Plastyczno-Recytatorski


 
Zapraszamy uczniów z klas "0"- III
do udziału w Konkursie recytatorsko-plastycznym
"Kolorowa jesień".
   Głównym założeniem  konkursu jest zwrócenie uwagi uczniów
na piękno i szeroką  gamę barw jesiennego krajobrazu.
 
Konkurs składa się z dwóch etapów...
 
Warunkiem uczestnictwa jest
samodzielne wykonanie pracy plastycznej.
 
I etap
 
1.  Uczestnicy konkursu wykonają pracę plastyczną "Kolorowa jesień"
    -  format pracy - A 3; technika pracy - dowolna, płaska
2.  Prace plastyczne
     należy dostarczyć do świetlicy do dnia 27 października 2017r.
3. Komisja Konkursowa spośród wszystkich prac wybierze 15 najciekawszych,
     które przejdą do drugiego etapu.
 
II etap
 
1.   Uczestnicy konkursu zakwalifikowani do drugiego etapu
      zaprezentują wybrany wiersz o jesieni.

 
Lista utworów do recytacji (uczestnik wybiera jeden utwór):
- "Człowiek ze złotym parasolem" D. Wawiłow
- "Jesienne liście" E. Szelburg-Zarembiny
- "Wiewióreczka" F. Kobryńczuka
- "Jesień" W. Chotomskiej
- "Jesień u fryzjera" D. Gellnerowej
 
2.  Podczas prezentacji wiersza Komisja weźmie pod uwagę:
- znajomość utworu- sposób recytacji
- rekwizyty, strój
- ogólny wyraz artystyczny
 
   Finał konkursu - 17 listopada 2017r. o godz. 9.00
 
Zachęcamy do udziału w konkursie.
Na zwycięzców czekają nagrody.
Powodzenia!