tel: +48 41 367 61 95

Zajęcia profilaktyczno - wychowawcze

W czerwcu klasy I a i II c
uczestniczyły w 4-godzinnych zajęciach profilaktyczno- wychowawczych w oparciu o program "Spójrz Inaczej" prowadzonych przez pracowników MZPPP w Kielcach
p. A.Pawłowską i p. E.Janusz- Bielecką.
 
   W ramach XV Świętokrzyskich Dni Profilaktyki panie przeprowadziły zajęcia na temat "Rodzina- twój bezpieczny świat", jako hasło przewodnie ŚDP.
    Celem zajęć było uświadomienie sobie przez dzieci, co to znaczy, że są one członkami rodziny. Ponadto miały okazję do zastanowienia się:
- czym jest rodzina?
- jakie potrzeby zaspokaja?
   Dzieci w trakcie zajęć stworzyły książeczki, w których zaprezentowały swoje rodziny, ulubione zabawy, spędzanie wolnego czasu, ukochane zwierzątko oraz rodzinne święta. Poprzez takie zajęcia dzieci uświadamiają sobie, że są ważnymi członkami rodziny oraz to, że mają określone zadania i czynności do wykonania w domu.Galeria zdjęć