tel: +48 41 367 61 95

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych 2017

 
 
 
   Rusza elektroniczna rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych - prowadzona będzie w elektronicznym systemie, poprzez stronę internetową
 
 
   W okresie rekrutacji  tj. od 15 maja 2017 roku od godziny 8:00 do 21 czerwca 2017 roku do godziny 15:00 kandydaci do publicznych szkół ponadgimnazjalnych dostępnych w systemie elektronicznego naboru, wybierają na stronie internetowej systemu, szkoły i klasy do których chcą być przyjęci.
 
 
 
   Loginy i  hasła dostępów do platformy uczniowie otrzymają od wychowawców. Czynności, związane z wprowadzaniem swoich preferencji i drukowaniem wniosku można dokonać z każdego komputera, tabletu czy też komórki z dostępem do Internetu. Każdy uczeń naszego gimnazjum może to zrobić w naszej szkole.  


    Po wyborze szkół kandydat drukuje z Systemu wniosek (tyle egzemplarzy ile szkół wybrał) i dostarcza je do każdej wybranej szkoły w terminie do 21 czerwca 2017 roku do godziny 15:00.
UWAGA! Wniosek musi być podpisany przez rodzica (lub prawnego opiekuna). Ponadto wniosek, który zostanie zatwierdzony i wydrukowany nie będzie mógł być edytowany. Jeśli Kandydat nie jest pewny dokonanych wyborów i będzie chciał jeszcze dokonać w nich zmian, należy wykonać  "wydruk poglądowy", bez ostatecznego akceptowania wniosku.
 
 
 
   Od godziny 15:00 w dniu 21 czerwca 2017 roku kandydaci nie mają dostępu do Systemu w zakresie wyboru szkoły i zmiany swoich preferencji.
 
 
 
   Przez cały okres rekrutacji kandydaci mogą po zalogowaniu się do systemu sprawdzić, ilu jest chętnych do klas, do których dokonali wyboru.
 
 
 
   Kandydaci do szkół prowadzących kształcenie zawodowe do podania dołączają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych.
 
 
 
   Od 23 czerwca 2017 roku do 27 czerwca 2017 roku Kandydaci:
  • doręczają do szkół, do których złożyli wniosek, kopię świadectwa oraz kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego,
  • wprowadzają do Systemu oceny jakie uzyskali na świadectwie ukończenia gimnazjum, liczbę punktów z egzaminu gimnazjalnego oraz osiągnięcia (wpisane na świadectwie).
 
 
 
   Dnia 3 lipca 2017 roku szkoły ogłaszają listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych kandydatów.
 
   Do 11 lipca 2017 roku do godziny 15:00 rodzice Kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych doręczają oryginały świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu do szkoły, do której zostali zakwalifikowani Kandydaci.  
Nie dostarczenie oryginałów oznacza
rezygnację z miejsca i brak przypisania do jakiejkolwiek szkoły.
 
 
 
   W dniu 12 lipca 2017 roku następuje ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do szkół. W systemie dostępna jest informacja o wolnych miejscach.
 
 
 
    Od 12 lipca 2017 roku do 14 lipca 2017 roku do godziny 15:00 szkoły dysponujące wolnymi miejscami prowadzą rekrutację uzupełniającą dla kandydatów, którzy nie zostali przyjęci do żadnej ze szkół i dla tych, którzy zrezygnowali z miejsca w szkole, do której zostali przyjęci. Rekrutacja uzupełniająca prowadzona jest również w elektronicznym systemie na stronie internetowej https://ponadgimnazjalne-kielce.nabory.pl na tych samych  zasadach, co rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych, która odbywała się w dniach od 15 maja 2017 r. do 21 czerwca 2017 r.
 
 
Zasady przyznawania punktów przy rekrutacji
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r
 
 
Szczegółowe informacje nt. rekrutacji do szkół
kuratorium.kielce.pl
 
 
 
Wszelkie informacje związane z rekrutacją można uzyskać
u wychowawców klas trzecich
oraz u pana Dariusza Świtalskiego.
 
 
 
POWODZENIA! 
 
 
 
 
 
M.Jandała