tel: +48 41 367 61 95

Pierwsza pomoc przedmedyczna w klasie IIIb

    26 kwietnia pani Bożena Bedla przeprowadziła w naszej klasie (III b) szkolenie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem zajęć było przedstawienie prawidłowego postępowania z poszkodowanym, udzielenie pierwszej pomocy lub utrzymywanie go przy życiu do momentu przybycia służb medycznych.

W trakcie szkolenia przypomnieliśmy sobie jak prawidłowo wezwać pomoc – uczyła nas już tego nasza wychowawczyni pani Grażyna Ludwinek oraz jak postępować w przypadku, gdy spotkamy kogoś leżącego. Pani Bedla pokazała na Natalce sposób postępowania z osobą potrzebującą pomocy, czyli ułożenie w pozycji bezpiecznej. Niektórzy spróbowali resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Jest to bardzo trudne. Na następnych zajęciach będziemy wszyscy ją ćwiczyć.
Galeria zdjęć