tel: +48 41 367 61 95

I TY TAKŻE POTRAFISZ UDZIELIĆ PIERWSZEJ POMOCY

Ten tydzień /8-12.04./w naszej świetlicy był pod hasłem „Ratujemy i uczymy ratować”. Zapoczątkował cykl zajęć praktycznych dla klas 0 -III w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w ramach akcji WOŚP „Ratujemy i uczymy ratować".

 

CEL OGÓLNY ZAJĘĆ:

Uświadomienie uczniom celowości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i podjęcia działań ratujących życie osób poszkodowanych (rannych, nieprzytomnych). Nauczenie dzieci podstawowych zasad udzielania I pomocy przedmedycznej.

 

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

 

Pierwsza pomoc przedmedyczna to czynności ratownika (osoby udzielającej pierwszą pomoc) prowadzące do zabezpieczenia i utrzymania przy życiu osoby poszkodowanej, do czasu przyjazdu wykwalifikowanych służb.

 

Etapy pierwszej pomocy

1. ocena sytuacji

2. zabezpieczenie miejsca zdarzenia

3. ocena stanu poszkodowanego

4. wezwanie pomocy

 999 -  Pogotowie Ratunkowe

 112 -  Centrum Powiadamiania Ratunkowego

 998 -  Straż Pożarna

 997 -  Policja

5. udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej według potrzeby

 

Treść wezwania pomocy

- miejsce zdarzenia

- co się stało

- stan poszkodowanych

- liczba poszkodowanych

- wiek i płeć poszkodowanych

- imię i nazwisko zgłaszającego i numer zwrotny

 Zajęcia praktyczne przeprowadzone będą we wszystkich klasach 0-III SP.

                                                                       Prowadzący: mgr B.Bedla
Galeria zdjęć